Privacy Policy

English version:
 
De Jong Marinelife BV attaches great importance to the protection of your personal data. In this Privacy Policy we will provide clear and transparent information on how we handle personal data.
We’ll make every effort to ensure your privacy and carefully handle personal data. De Jong Marinelife BV adheres in all cases to the applicable law- and regulations, including the AVG. This implies that we in any case:
 

 • Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided;
 • Guarantee that processing of your personal data is limited to only those data that are minimally required for the purpose for which they are processed;
 • Ask for your explicit consent if we need it for the processing of your personal data;
 • Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;
 • Will not transfer personal data to other parties, unless this is necessary for the purpose for which they were provided;
 • Are aware of your rights regarding your personal data, want to point this out to you and to respect them;

 
As De Jong Marinelife BV we are responsible for the processing of your personal data. If, after reading our Privacy Policy, or in a general sense, you have questions about this or wish to contact us, you can do so using the contact details at the bottom of this document.


Contact details:

De Jong Marinelife B.V
Spijksesteeg 2A
4212KG Gorinchem

tel:0183563332
email:info@dejongmarinelife.nl
webs:www.dejongmarinelife.nlPrivacy Policy-Nederlands
 
De Jong Marinelife BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Jong Marinelife BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 
Als De Jong Marinelife BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Contactgegevens:
De Jong Marinelife B.V
Spijksesteeg 2A
4212KG Gorinchem

tel:0183563332
email:info@dejongmarinelife.nl
webs:www.dejongmarinelife.nl